Search

2013年2月17日 星期日

鑭玻璃去衰退黃化  最近試著用人家說的紫外線去除法用了幾天(都照射24H)有效果出來,找到的紫外線LED是405nm吃3.4v/20mA,所以用充電電池四顆充飽約5.2V,5.2V - 3.4V = 1.8V => 1.8V / 20mA = 90R => 所以每個燈串個90R電阻就好,話說我覺得從鏡尾照比較有用?

day 0

day 1

day 2

day 3

day4

沒有留言:

張貼留言